Termes i Condicions

Condicions Generals de la Compra

Aquestes condicions generals de compra (les Condicions Generals) regulen l’adquisició, a través del lloc web www.restaurantloucomballa.com (la Web) dels productes oferts a través d’aquesta, per part dels clients de PROSPER GASTRONOMIA SL («Restaurant Loucomballa»).
Aquestes Condicions Generals estan complementades per l’Avís Legal que el client ha de consultar a través de l’enllaç específic de l’Avís Legal, amb caràcter previ a l’accés al servei i que quedaran acceptades amb l’acceptació de les presents Condicions Generals.
De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic («LSSI»), les dades identificatives del responsable del servei són:

PROSPER GASTRONOMIA SL
C.I.F.: B66551490
Adcreça:  C/ Marques de Monistrol 10 O8970 Sant Joan D´Espì. Barcelona
Telf.: 933739024
E- mail: info@restaurantloucomballa.com
Web: https://www.restaurantloucomballa.com

Restaurant Loucomballa podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de les Condicions Generals, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir-ne l’accés. procurant informar el client d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies així ho permetin.

Registre a la Web

Per comprar a través del web cal que el client es registri com a tal, emplenant el formulari a aquest efecte, rebent un nom d’usuari identificatiu i una contrasenya, les quals tenen un caràcter personal i intransferible, i que permetran que el client faci la compra, i accepteu aquestes Condicions Generals. Aquesta acceptació significa l’acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat d’aquestes Condicions Generals a la versió publicada a la Web en el moment de l’accés del client a la Web.

El registre com a client és gratuït.

El client registrat (l’usuari) es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya i el nom d’usuari que se li assignaran per accedir als serveis. L’Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels serveis per qualsevol tercer que empri a aquest efecte la contrasenya i el nom d’usuari amb motiu d’una utilització no diligent oa la pèrdua de les mateixes per l’Usuari. Per prevenir aquesta situació, en cas de pèrdua de la contrasenya i nom d’usuari, si us plau poseu-vos immediatament en contacte amb nosaltres.

Restaurant Loucomballa es reserva el dret de cancel·lar el nom d’Usuari i la contrasenya i, per tant, l’accés a la Web dels Usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb Restaurant Loucomballa.

L’Usuari declara ser més gran i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions Generals en contractar amb Restaurant Loucomballa. L’Usuari accepta, de manera expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del servei tenen lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Comandes

Restaurant Loucomballa ofereix un ampli i variat menú diari. Des del web, l’usuari pot adquirir aquest menú seleccionant entre els diferents plats que conformen el menú.

Restaurant Loucomballa farà tot el possible per complaure tots els usuaris en la demanda dels plats. En cas de no disposar del plat després d’haver-se realitzat la comanda l’Usuari serà informat per correu electrònic o per telèfon, per substituir aquest plat per un altre dels oferts al menú del dia en curs.

En prémer el botó Pagar durant el procés de compra, l’Usuari declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat d’aquestes Condicions Generals.

Preu

El preu del menú diari inclou tots els impostos.

Pagament i seguretat

El pagament de les compres es farà mitjançant targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa i Mastercard.

En cas que el pagament mitjançant targeta bancària fos denegat, es cancel·larà automàticament la comanda.

Un cop realitzat el pagament de la comanda, l’Usuari rebrà un mail confirmant la correcta recepció de la comanda.

Per a aquells Usuaris que requereixin disposar de factura de la compra realitzada, podran requerir-la posant-se en contacte amb Restaurant Loucomballa al servei d’atenció a l’Usuari previst en aquestes Condicions Generals. Un cop sol·licitada la factura, l’usuari rebrà un correu electrònic amb la factura adjunta. Es fa constar que d’acord amb el Reial decret 1619/2012 de 30 de novembre pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de factures serà el dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagi realitzat la compra corresponent.

Per a la vostra seguretat, Restaurant Loucomballa ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificades amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos. Només les entitats financeres tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Restaurant Loucomballa no coneix ni enregistra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Lliurament de les comandes

Les comandes es lliuraran a l’adreça facilitada per l’usuari en el moment de fer la comanda.

L’horari de recepció de comandes és de dilluns a divendres d’11.00 h. a 12.45 h. i el lliurament d’aquests es realitzarà a través del nostre propi transport sense despeses d’enviament.

L’horari de lliurament és de 13.00 h. a 14.00 h. del dia que es realitza la comanda.

Cancel·lació, Devolucions i Incidències

Els productes peribles venuts a través del web no estan subjectes al dret de desistiment per part del consumidor final segons el que recull l’article 103.d del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

En tractar-se de productes frescos i elaborats sota demanda, i per normes de seguretat i higiene en el manipulat, en cas de sol·licitar la cancel·lació de la comanda, aquesta s’ha de fer durant els 10 minuts següents a la realització de la comanda contactant amb el servei d’atenció al client, indicant les dades de contacte i núm. de comanda.

En cas que algun dels productes arribi erroni o pateixi algun defecte durant el transport, ha d’informar-se al nostre transportista en el moment del lliurament, perquè el producte sigui substituït amb la major celeritat possible dins l’horari de lliurament del mateix dia.

Responsabilitat

Restaurant Loucomballa no es pot considerar responsable de l’incompliment de les Condicions Generals en cas d’escassetat d’existències, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, inundació o incendi, o similars, sens perjudici de la devolució a l’Usuari de l’import de la compra que efectivament hagi satisfet.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les activitats següents també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”.

Servei d’atenció a l’usuari

Per a qualsevol dubte o reclamació, l’Usuari pot posar-se en contacte amb Restaurant Loucomballa al correu electrònic info@restaurantloucomballa.com o trucant al 93 373 90 24.